preverenie obchdoných partnerov, žiadateľov o zamestnanie - Súkromný detektív | WEST LEASE s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

preverenie obchdoných partnerov, žiadateľov o zamestnanie

 
 
Detektívna kancelária prostredníctvom súkromného detektíva zabezpečí získavanie informácií rôzneho druhu o fyzických osobách alebo právnických osobách slúžiacich ako podklad pre zmluvné vzťahy s klientom / previerka fyzických osôb, právnických osôb, ich majetkové pomery, rodinné pomery, podnikateľské schopnosti, a pod. /. Získavanie informácií rôzneho druhu o uchádzačoch o zamestnanie so zámerom odstránenia bezpečnostných rizík majúcich vplyv pre chod podniku zamestnávateľa.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky