sledovanie voľnočasových aktivít vašich detí - Súkromný detektív | WEST LEASE s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

sledovanie voľnočasových aktivít vašich detí

 
 
Detektívna kancelária prostredníctvom súkromného detektíva zabezpečí zisťovanie spôsobu trávenia voľného času u mladistvých a maloletých osôb a ich stykov
/ preverovanie okruhu osôb, s ktorými sa maloletá alebo mladistvá osoba stretáva, miesta, kde sa tieto osoby stretávajú, či tieto nepredstavujú bezpečnostné riziko z hľadiska jej ochrany pred kriminalitou páchanou na mládeži, získavanie informácií a dôkazov o možnej drogovej trestnej činnosti, získavanie dôkazov o šikanovaní detí a pod. /
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky