Detektívne služby pre advokátske kancelárie - Súkromný detektív | WEST LEASE s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Detektívne služby pre advokátske kancelárie

Pre advokátske kancelárie

 
 
činnosť súkromného detektíva pre advokátske kancelárie:
 
 
Činnosť súkromného detektíva pre advokátske kancelárie spočíva  v :

 
  • hľadaní sídla a  prevádzok  právnických osôb, bydliska fyzických osôb, resp. miesta kde sa zdržiavajú
  • sledovaní osôb
  • získaní informácií a podkladov potrebných k vypracovaniu znaleckého posudku, kriminalistických expertíz, ako dôkazného prostriedku v konaní pred súdom a správnym orgánom
  • zisťovaní svedkov udalostí / totožnosť, bydlisko, motorové vozidlo a jeho EČ, telefonický kontakt a pod./
  • získavaní informácií, údajov svedčiacich v prospech klienta, alebo v jeho neprospech, ktoré neboli z rôznych dôvodov predložené ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom, resp. správnym orgánom
  • previerke motorových vozidiel
  • získavaní informácií, údajov potvrdzujúcich či vyvracajúcich skutkový stav veci
  • doručovanie zásielok osobám, ktoré sa vyhýbajú ich prevzatiu
 
Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky