Hľadanie osôb pre právnické osoby - Súkromný detektív | WEST LEASE s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Hľadanie osôb pre právnické osoby

Hľadanie osôb

 
Činnosť súkromného detektíva v súvislosti s hľadaním osôb spočíva v :

  • hľadaní sídla a  prevádzok právnických osôb, bydliska fyzických osôb, resp. miesta kde sa zdržiavajú
  • získavaní informácií o osobách / dlžníkoch /, zistenie ich pobytu, či tieto osoby sú vlastníkmi hnuteľného resp. nehnuteľného majetku, akým spôsobom s ním nakladajú, či sa nesnažia majetok prepísať na inú osobu, aby sa tak neskôr vyhli  splateniu dlhu voči veriteľovi na základe právoplatných rozhodnutí, doručenie písomností
  • získavaní informácií, údajov súkromným detektívom v obchodných domoch, nákupných centrách, v hoteloch, bankách a iných finančných inštitúciách, predajniach, výrobných prevádzkach, rekreačných zariadeniach a pod. k osobám, ktoré sa dopúšťajú protiprávneho konania.
  • sledovaní osôb a v získavaní informácií o osobách, ktoré pracujú pre konkurenciu
Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky