Detektívne služby pre leasingové spoločnosti - Súkromný detektív | WEST LEASE s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Detektívne služby pre leasingové spoločnosti

Detektívne služby pre leasingové spoločnosti

činnosť súkromného detektíva pre leasingové spoločnosti:
 
 
Detektívna kancelária prostredníctvom súkromného detektíva zabezpečí pre leasingové spoločnosti nasledovné služby:
 
          previerka osôb
 
 • previerka je zameraná na  budúcich klientov  leasingovej spoločnosti
 • previerka sídla a  prevádzok právnických osôb, bydliska fyzických osôb, resp. miest kde sa zdržiavajú
 • majetkové pomery osôb
 
         hľadanie osôb
 
 • hľadanie sídla a  prevádzok právnických osôb, bydliska fyzických osôb, resp. miesta kde sa zdržiavajú
 • hľadanie a osobné kontaktovanie dlžníka, doručenie písomností
 • pátranie po osobách a ich sledovanie      
        hľadanie majetku
 
 • preverovanie motorových vozidiel, ich identifikačných znakov, zisťovanie ich pôvodu
 • vyhľadanie a zaistenie motorového vozidla, technológie
 • pátranie po motorových vozidlách a technológiách
 • zabezpečenie prevozu predmetov leasingu, úveru
 
 
        trestné konanie
 
 • detektívna kancelária zabezpečí podanie trestných oznámení na základe splnomocnenia leasingovej spoločnosti
 • zastupovanie leasingovej  spoločnosti pred orgánmi činnými v trestnom konaní
 
 

 
Naša detektívna kancelária je schopná riešiť uvedenú problematiku na vysokej profesionálnej úrovni.
 
Detektívna kancelária v súvislosti s riešením problémových prípadov v rámci predmetov leasingu zabezpečí pre leasingové spoločnosti nasledovné služby:
 
 • inkaso pohľadávok
 • odber predmetu leasingu
 • prevoz predmetu leasingu, úveru do depozitu
 • zabezpečenie trestného konania
 • riešenie ďalších záležitostí súvisiacich s požiadavkami zadávateľa
 • ukončenie prípadu  záverečnou správou pre zadávateľa
Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky