Pozorovanie voľno-časových aktivít vašich detí - Súkromný detektív | WEST LEASE s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pozorovanie voľno-časových aktivít vašich detí

Pozorovanie voľno-časových aktivít vašich detí

Činnosť súkromného detektíva v súvislosti s pozorovaním voľno-časových aktivít súvisí so:

  • zisťovanie spôsobu trávenia voľného času Vašich detí   / preverovanie okruhu osôb, s ktorými sa dieťa stretáva, miesta kde sa stretávajú, či tieto osoby nepredstavujú bezpečnostné riziko z hľadiska jeho ochrany pred kriminalitou páchanou na mládeži, získavanie informácií a dôkazov o možnej drogovej závislosti  a pod. /
  • zabezpečíme testy na drogy /test na zistenie  amfetamínu, kokaínu, morfínu, heroínu, opiátov, benzodiazepínov a kanabinoidov - marihuana, hašiš v ľudských slinách,  v moči/
  • získame informácie o šikanovaní detí
 
 
 
 
Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky