Previerka osôb a obchodných partnerov - Súkromný detektív | WEST LEASE s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Previerka osôb a obchodných partnerov

Previerka osôb a obchodných partnerov

 
Činnosť súkromného detektíva v súvislosti s previerkou osôb a obchodných partnerov  spočíva v :

 
  • preverení uchádzačov o zamestnanie /rodinné pomery, majetkové pomery, či nedochádza u osoby k častým zmenám zamestnania, dôvody odchodu z predchádzajúceho zamestnania a pod./. Previerka sa vykonáva z dôvodu odstránenia rizík, ktoré by mali vplyv na chod firmy.
  • získavanie informácií, údajov o zamestnancoch a ich konaniach smerujúcich k poškodeniu dobrého mena firmy
  • preverení spoločnosti, s ktorou chcete začať obchodovať. Preveríme konateľa spoločnosti, či spoločnosť fyzicky existuje, alebo je len na papieri,  preveríme Vašich  obchodných partnerov. Jedná sa o operatívnu pomoc podnikateľom pred uzatvorením rôznych zmlúv / previerka fyzických osôb, právnických osôb, preveríme ich majetkové pomery, rodinné pomery, podnikateľské schopnosti, solventnosť  a pod. /
  • získavaní informácií k zabráneniu nedovolenému podnikaniu zamestnancov v spoločnosti na jej úkor
Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky