Súkromný detektív West Lease - Súkromný detektív | WEST LEASE s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prioritou súkromného detektíva je 100% diskrétnosť a spoľahlivosť. Získanie informácií je maximálne diskrétne. Stretnutia s klientom sú na vopred dohodnutých miestach, informácie a materiál, ktoré boli získané v súvislosti s činnosťou súkromného detektíva, sú v súlade so zákonom poskytnuté iba osobe, ktorá uzavrela zmluvu o poskytovaní detektívnej služby /ďalej len oprávnená osoba/, alebo osobe ňou písomne splnomocnenou. V prípade splnomocnenej osoby sa vyžaduje overený podpis oprávnenej osoby ako aj uvedenie, či udelenie súhlasu sa vzťahuje k oboznamovaniu sa so všetkými zistenými skutočnosťami, alebo len ich presne určenej časti.
Súkromný detektív
Detektívna kancelária
Detektívna služba
Súkromný detektív, alebo ľudovo povedané súkromné očko poskytuje služby spojené s hľadaním osôb, hľadaním majetku, zisťovaním skutočností, ktoré slúžia ako dôkazný prostriedok pred súdom resp. v správnom konaní.
 
Súkromný detektív získava informácie týkajúce sa fyzických osôb, ...  
Detektívna kancelária zabezpečuje prostredníctvom súkromného detektíva konzultácie a celkové posúdenie situácie klienta, návrhy, riešenia. Cieľom činnosti súkromného detektíva je  riešenie neštandardných životných, rodinných, pracovných resp. obchodných situácií a vzťahov. 100 % diskrétnosť detektíva je zaručená jeho profesionalitou.
Detektívna služba je podľa § 4 ods. 1 písm. a, b, c, d, e, f     zák. č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o súkromnej bezpečnosti ):
 
a) hľadanie osoby,
...
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky